Niemieckie Abmahnungen –  jak sobie z nimi radzić?

Co oznacza Abmahnung w Niemczech i jak należy się z takim ostrzeżeniem obchodzić, wyjaśniamy w tym artykule.

Co to jest Abmahnung po polsku?

Abmahnung to pisemne ostrzeżenie wysyłane przez pracodawcę, wynajmującego, prawnika lub konkurenta do innej osoby w celu wskazania niewłaściwego postępowania, naruszenia umowy lub niezgodnego z prawem działania. Celem ostrzeżenia jest zazwyczaj uświadomienie odbiorcy o niewłaściwym postępowaniu, poproszenie go o zaprzestanie i zaniechanie niewłaściwego postępowania oraz zagrożenie możliwymi konsekwencjami prawnymi, jeśli niewłaściwe postępowanie będzie kontynuowane.

Pismo ostrzegawcze jest zwykle pierwszym krokiem w postępowaniu prawnym i ma na celu umożliwienie odbiorcy zmiany zachowania i uniknięcia dalszych działań prawnych. W przypadku dalszego naruszenia lub niezastosowania się do ostrzeżenia może to jednak prowadzić do dalszych konsekwencji prawnych. W większości przypadków wybiera się drogę sądową. Wybierany jest wniosek o wydanie tymczasowego nakazu sądowego lub postępowanie sądowe.

Ostrzeżenie dotyczące prawa konkurencji odnosi się do przepisów, które określają zasady i przepisy dotyczące uczciwej konkurencji między przedsiębiorstwami. Takie ostrzeżenie wysyła zazwyczaj konkurent, organizacja konsumencka lub inną uprawniona osoba do firmy, aby potępić naruszenie prawa konkurencji.

Ostrzeżenie dotyczące prawa konkurencji jest wysyłane, gdy zachowanie lub praktyki biznesowe firmy uważa się za nieuczciwe lub wprowadzające w błąd. Może to obejmować różne aspekty, takie jak fałszywe roszczenia reklamowe, naruszenie praw autorskich lub praw do znaku towarowego, niezgodną z prawem reklamę porównawczą, niewystarczające oznakowanie produktów lub naruszenie obowiązków cenowych lub informacyjnych.

Ostrzeżenie zwykle zawiera szczegółowy opis zarzucanego zachowania lub naruszenia, żądanie natychmiastowego zaprzestania i zaniechania niewłaściwego postępowania oraz groźbę podjęcia kroków prawnych, jeśli firma nie zareaguje na ostrzeżenie lub nie zmieni swojego postępowania. Ostrzeżeniu zwykle towarzyszy oświadczenie o zaprzestaniu naruszeń wraz z klauzulą o karze umownej, w którym spółka zobowiązuje się do powstrzymania się od naruszeń w przyszłości oraz, w stosownych przypadkach, do zapłaty kary umownej.

Abmahnung

Co zrobić, gdy dostaniesz wezwanie do zapłaty w Niemczech?

W przypadku otrzymania ostrzeżenia na podstawie prawa konkurencji należy wykonać kilka ważnych kroków:

Potrzebny czas: 2 godziny

Oto krótka instrukcja, jak postępować, gdy otrzymasz wezwanie do zapłaty w Niemczech, czyli Abmahnung

 1. Przeczytaj pismo dokładnie i ze zrozumieniem

  Uważnie przeczytaj i sprawdź ostrzeżenie. Upewnij się, że w pełni rozumiesz jego treść i określone w nim dokładne zarzuty i żądania.

 2. Dotrzymuj terminów

  Zareaguj w wyznaczonym terminie. W ostrzeżeniu zazwyczaj określony jest termin na reakcję. Ważne jest, aby odpowiednio zareagować w tym terminie. Nie należy ignorować ostrzeżenia, ponieważ może to prowadzić do dalszych konsekwencji prawnych.

 3. Skontaktuj się z prawnikiem

  Skonsultuj się z prawnikiem i sprawdź treść ostrzeżenia: W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy rzeczywiście doszło do naruszenia prawa konkurencji. Ważne jest, aby sprawdzić fakty i, jeśli to konieczne, zebrać dowody w celu wzmocnienia swojej pozycji. Doświadczony prawnik może zbadać wszystkie opcje prawne i wskazać ekonomiczny sposób obrony przed ostrzeżeniem lub uznania go.

 4. Odpowiednio zareaguj

  Odpowiednia reakcja: Należy poważnie potraktować zarzuty i odpowiednio zareagować na ostrzeżenie. Możesz wydać oświadczenie o zaprzestaniu działalności z klauzulą o karze (strafbewehrte Unterlassungserklärung). W oświadczeniu tym zobowiążesz się do powstrzymania się od naruszeń w przyszłości. W niektórych przypadkach wskazane może być również udzielenie odpowiedzi na ostrzeżenie i wyjaśnienie swojego punktu widzenia. Bardzo ważne jest sprawdzenie wymogów formalnych dotyczących skuteczności ostrzeżenia. Większość wysyłanych pism ostrzegawczych zawiera błędy formalne. Mogą być one nawet nieskuteczne. 

Czy upomnienie do zapłaty w Niemczech się przedawnia?

W Niemczech okres przedawnienia roszczeń wynikających z prawa konkurencji wynosi zasadniczo trzy lata. Okres ten rozpoczyna się od momentu, w którym roszczenie powstało, a roszczący dowiedział się o okolicznościach stanowiących podstawę roszczenia.

Należy zauważyć, że w przypadku naruszenia prawa konkurencji często można również dochodzić roszczenia o zaniechanie naruszeń. Roszczenia te podlegają szczególnej zasadzie przedawnienia. Co do zasady, roszczenie o zaniechanie naruszeń przedawnia się dopiero po 30 latach.

Celem ostrzeżenia jest zgłoszenie zarzutu naruszenia i żądanie zaniechania naruszeń. Jednak wynikające z niego roszczenia, takie jak roszczenia o odszkodowanie lub dochodzenie nakazu sądowego, mogą ulec przedawnieniu.

Zaleca się zasięgnięcie porady prawnej od wyspecjalizowanego prawnika na wczesnym etapie w przypadku ostrzeżenia w prawie konkurencji. Prawnik może zbadać konkretne okoliczności i poinformować o obowiązujących terminach przedawnienia i możliwościach prawnych.

Abmahnungen Google Fonts – czego to dotyczy?

Jesienią 2022 r. wiele firm otrzymało pisemne oskarżenia o naruszenie ochrony danych osobowych. Powodem było nieprawidłowe korzystaniae z czcionek Google Fonts na swoich stronach internetowych.

W ostatnich miesiącach wiele firm otrzymało rzekome roszczenia o odszkodowanie w wysokości od 100 do 280 euro z powodu rzekomego naruszenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z powodu integracji czcionek Google Fonts na stronie internetowej firmy z naruszeniem ochrony danych. W wielu przypadkach żądania pochodziły od kancelarii prawnych. Większość firm nie była nawet świadoma, że mogą one dopuścić się takiego naruszenia.

Pisma te są uzasadniane w odniesieniu do decyzji Sądu Okręgowego w Monachium ze stycznia 2022 r. W decyzji tej Sąd Okręgowy w Monachium nakazał firmie zapłacić powodowi 100 euro tytułem odszkodowania za szkody niematerialne z powodu integracji czcionek Google Fonts z naruszeniem ochrony danych. W przypadku powtarzającego się naruszenia groziła grzywna w wysokości do 250 000 euro. Powód kilkakrotnie odwiedził stronę internetową pozwanej spółki, a jego adres IP był wielokrotnie przekazywany do Google bez jego zgody.

W międzyczasie potwierdziły się podejrzenia, że większość „listów ostrzegawczych” stanowi próbę oszustwa. Prokuratura w Berlinie oświadczyła, że wszczęła dochodzenie karne przeciwko berlińskiemu prawnikowi i jego klientowi za (próbę) oszustwa i wymuszenia. Oskarżonym zarzuca się używanie specjalnego oprogramowania (crawlerów) do przeszukiwania niezliczonych stron internetowych, a następnie masowe domaganie się odszkodowania bez rzeczywistej szkody, mimo że wiedzieli, że takie roszczenie nie istnieje.

Nawet jeśli masa ostrzeżeń doprowadziła do tego, że oszustwo zostało rozpoznane i Prokuratura Generalna wszczęła postępowanie, należy wyraźnie zaznaczyć, że naruszenia rzeczywiście miały miejsce. Jedynie podejście prawnika doprowadziło do uznania ostrzeżeń Google Fonts za niezgodne z prawem. Dlatego ważne jest, aby zaprzestać naruszeń w sklepie internetowym i na stronie internetowej. W przeciwnym razie grozi to prawdziwym i skutecznym ostrzeżeniem. 

Niemieckie wezwanie do zapłaty – podsumowanie Abmahnung

Ostrzeżenia z zakresu prawa konkurencji mają na celu zapewnienie uczciwej konkurencji. Zapobiegają uzyskiwaniu przez przedsiębiorstwa nieuczciwej przewagi nad innymi uczestnikami rynku poprzez nieuczciwe praktyki lub wprowadzającą w błąd reklamę. Są one często wykorzystywanym instrumentem do karania naruszeń prawa konkurencji, a w razie potrzeby do podejmowania działań prawnych.

Jeśli otrzymałeś ostrzeżenie, skontaktuj się ze mną jak najszybciej i poproś o sprawdzenie ostrzeżenia zarówno pod względem treści, jak i formalnym. W wielu przypadkach możliwa jest skuteczniejsza obrona przed ostrzeżeniem, ponieważ wiele ostrzeżeń zawiera błędy i mogą być one nieskuteczne.

Jedna odpowiedź do “Niemieckie Abmahnungen –  jak sobie z nimi radzić?

Możliwość komentowania została wyłączona.

Open chat
1
Skontaktuj się ze mną!
Scan the code
Dzień dobry,
W czym mogę pomóc?