Digital Services Act EU i jego wpływ na duże firmy technologiczne

Digital Services Act (DSA) to rozporządzenie Unii Europejskiej (UE) 2022/2065) przedstawione przez Komisję Europejską w grudniu 2020 roku. Ta ustawa o usługach cyfrowych weszła w życie w dniu 16 listopada 2022 r. Dostawcy usług muszą wdrożyć obowiązki wynikające z DSA stopniowo, najpóźniej do 17 lutego 2024 r. Celem jest poprawa ekosystemu internetowego UE i uczynienie go bezpieczniejszym poprzez wprowadzenie nowych przepisów dotyczących usług i platform cyfrowych.

DSA ma na celu dostosowanie istniejących ram prawnych do wyzwań ery cyfrowej i stworzenie jednolitych zasad dla wszystkich platform internetowych, niezależnie od ich wielkości i lokalizacji.

Do głównych skutków DSA należą:

  1. Obowiązek zwalczania nielegalnych treści: Firmy świadczące usługi cyfrowe będą zobowiązane do zwalczania niektórych nielegalnych treści, takich jak mowa nienawiści, treści terrorystyczne, pornografia dziecięca i podrabiane towary. Będą musiały podjąć odpowiednie środki w celu usunięcia lub zablokowania dostępu do tych treści.
  2. Nowe zasady dotyczące reklamy internetowej: Firmy oferujące reklamę cyfrową muszą przestrzegać pewnych zasad mających na celu ochronę prywatności użytkowników i zwiększenie przejrzystości reklamy internetowej.
  3. Odpowiedzialność za treści użytkowników: Firmy muszą zapewnić, że treści użytkowników publikowane na ich platformach są zgodne z prawem. Firmy mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za treści niezgodne z prawem, jeśli nie podejmą rozsądnych kroków w celu ich usunięcia.
  4. Egzekwowanie praw ochrony konsumentów: Przedsiębiorstwa muszą zapewnić, że przestrzegają przepisów dotyczących ochrony konsumentów i respektują prawa konsumentów. Organy krajowe będą mogły nakładać sankcje i grzywny na przedsiębiorstwa, które naruszają te przepisy.
  5. Większa przejrzystość i odpowiedzialność: Przedsiębiorstwa muszą być bardziej przejrzyste w zakresie swoich praktyk biznesowych i algorytmów oraz zapewnić, że ich decyzje są sprawiedliwe i niedyskryminujące.

Ogólnie rzecz biorąc, DSA przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i przejrzystości środowiska internetowego oraz wzmocnienia ochrony konsumentów. Przedsiębiorstwa będą jednak musiały najpóźniej do 17 lutego 2024r. dostosować swoje praktyki biznesowe do nowych przepisów i być może będą musiały ponieść wyższe koszty dostosowania.

Znaki towarowe w Niemczech

Nowe znaki towarowe pojawiają się na rynku prawie codziennie, stając się cennym składnikiem majątku przedsiębiorstwa i podstawowym elementem promocji produkowanych towarów lub świadczonych usług. Dlatego tak ważne jest zapewnienie znakom towarowym odpowiedniej ochrony prawnej, co pozwala zapobiegać naruszeniom ze strony osób trzecich, jak również umożliwia czerpanie korzyści materialnych z wykorzystania tych znaków.

Zgłoszenie

Wybierz właściwy urząd ds. znaków towarowych

Dla niemieckich znaków towarowych: DPMA

Dla europejskich znaków towarowych: EUIPO

W przypadku międzynarodowych znaków towarowych: WIPO

Klasyfikacja

Twój znak towarowy musi zostać sklasyfikowany zgodnie z systemem klas nicejskich. Łącznie istnieją 34 klasy dla towarów i 11 klas dla usług. Im więcej klas wybierzesz, tym droższe będzie zgłoszenie znaku towarowego, dlatego warto skorzystać z listy towarów i usług, aby sprawdzić, do czego chcesz używać swojego znaku towarowego.

Koszty

Koszty obsługi prawnej: Różnią się one znacznie w zależności od kancelarii prawnej. Rejestrujemy Twoje niemieckie i europejskie znaki towarowe po stałych stawkach, a także oferujemy „zniżki dla początkujących”. Więc wystarczy zapytać! Zajmujemy się całą korespondencją z urzędami, jak również wnioskiem o dofinansowanie.

Opłaty urzędowe:

Niemiecki znak towarowy: 300,00 € za maksymalnie 3 klasy

Znak towarowy UE: 1 klasa 850,00 €, druga klasa dalej 50,00 €, od trzeciej klasy każda kolejna klasa kosztuje 150,00 €.

Jeśli w tym roku zarejestrujesz swój niemiecki lub europejski znak towarowy, możesz ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych. Zwrócone zostanie do 1000,00 euro kosztów urzędowych.

Dowiedz się więcej tutaj:

#znaki#znaktowarowy#marka#brand#branding#online#skleponline#prawo#prawnik#law#trademark#trademarklaw

Filmiki YouTube lub Vimeo na stronie internetowej

Zamieszczenie filmików na stronie internetowej jest zazwyczaj bardzo pomocną funkcją dla klientów. Klient może uzyskać znacznie lepsze wrażenie o produkcie lub usłudze, zanim podejmie jakiekolwiek działania. Najprostszym sposobem jest opublikowanie filmu na platformie wideo, takiej jak #Youtube lub #Vimeo, a następnie umieszczenie filmu na stronie internetowej bezpośrednio z platformy.

Jednak trzeba być bardzo ostrożnym. Platformy ustawiają pliki #cookies na stronie internetowej aby wyświetlić podgląd filmu, a następnie odtworzyć film.

Jest to tylko możliwe za wyraźną zgodą użytkownika, na przykład za pomocą narzędzia do wyrażania zgody na pliki cookie (Cookie-Consent-Tool). W przeciwnym razie należy umieścić filmy bezpośrednio ze swojego serwera na stronie internetowej i obejść się bez platform wideo.

Obecnie oceniam ryzyko otrzymania #upomnienia (tzw. „#Abmahnung„) za te naruszenie jako wysokie!

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze mną

#ecommerce#niemcy#prawo#biznesonline#stronainternetowa#website#wideo#filmiki

Narzędzie analityczne

W Niemczech coraz częściej zdarza się, że operatorzy stron internetowych otrzymują upomnienia z powodu naruszenia RODO. Przeciwnik zazwyczaj żąda również odszkodowania. Jeśli chcesz tego uniknąć, jak najszybciej wyłącz narzędzia Google. Jeśli szukasz alternatywy zgodnej z zasadami prywatności, to wybierz na przykład narzędzie PIWIK Pro.

Polityka prywatności

Dzięki europejskiemu ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) prawo ochrony danych jest jednolite w Unii Europejskiej. Jednak przez ostatnie lata niemieckie sądy wydały wiele orzeczeń dotyczących regulacji i prezentacji regulaminów o polityce prywatności. Nie można więc przyjąć, że samo tłumaczenie polskiego regulaminu jest wystarczające dla rynku niemieckiego.

Open chat
1
Skontaktuj się ze mną!
Scan the code
Dzień dobry,
W czym mogę pomóc?