Digital Services Act EU i jego wpływ na duże firmy technologiczne

Digital Services Act (DSA) to rozporządzenie Unii Europejskiej (UE) 2022/2065) przedstawione przez Komisję Europejską w grudniu 2020 roku. Ta ustawa o usługach cyfrowych weszła w życie w dniu 16 listopada 2022 r. Dostawcy usług muszą wdrożyć obowiązki wynikające z DSA stopniowo, najpóźniej do 17 lutego 2024 r. Celem jest poprawa ekosystemu internetowego UE i uczynienie go bezpieczniejszym poprzez wprowadzenie nowych przepisów dotyczących usług i platform cyfrowych.

DSA ma na celu dostosowanie istniejących ram prawnych do wyzwań ery cyfrowej i stworzenie jednolitych zasad dla wszystkich platform internetowych, niezależnie od ich wielkości i lokalizacji.

Do głównych skutków DSA należą:

  1. Obowiązek zwalczania nielegalnych treści: Firmy świadczące usługi cyfrowe będą zobowiązane do zwalczania niektórych nielegalnych treści, takich jak mowa nienawiści, treści terrorystyczne, pornografia dziecięca i podrabiane towary. Będą musiały podjąć odpowiednie środki w celu usunięcia lub zablokowania dostępu do tych treści.
  2. Nowe zasady dotyczące reklamy internetowej: Firmy oferujące reklamę cyfrową muszą przestrzegać pewnych zasad mających na celu ochronę prywatności użytkowników i zwiększenie przejrzystości reklamy internetowej.
  3. Odpowiedzialność za treści użytkowników: Firmy muszą zapewnić, że treści użytkowników publikowane na ich platformach są zgodne z prawem. Firmy mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za treści niezgodne z prawem, jeśli nie podejmą rozsądnych kroków w celu ich usunięcia.
  4. Egzekwowanie praw ochrony konsumentów: Przedsiębiorstwa muszą zapewnić, że przestrzegają przepisów dotyczących ochrony konsumentów i respektują prawa konsumentów. Organy krajowe będą mogły nakładać sankcje i grzywny na przedsiębiorstwa, które naruszają te przepisy.
  5. Większa przejrzystość i odpowiedzialność: Przedsiębiorstwa muszą być bardziej przejrzyste w zakresie swoich praktyk biznesowych i algorytmów oraz zapewnić, że ich decyzje są sprawiedliwe i niedyskryminujące.

Ogólnie rzecz biorąc, DSA przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i przejrzystości środowiska internetowego oraz wzmocnienia ochrony konsumentów. Przedsiębiorstwa będą jednak musiały najpóźniej do 17 lutego 2024r. dostosować swoje praktyki biznesowe do nowych przepisów i być może będą musiały ponieść wyższe koszty dostosowania.

Open chat
1
Skontaktuj się ze mną!
Scan the code
Dzień dobry,
W czym mogę pomóc?