NIEMIECKI SKLEP INTERNETOWY

Prowadzenie niemieckiego sklepu internetowego wiąże się nie tylko z technicznymi przeszkodami. Po ich pokonaniu pojawiają się kolejne – a mianowicie niemieckie prawo.

Wiele praw konsumenta opiera się na prawie europejskim, więc niektóre podstawowe zasady mogą być już znane z prawa polskiego. Niemcy znane są jednak ze swojej specyfiki i pułapek w prawie. Z jednej strony wynika to z faktu, że każde prawo europejskie jest ponownie doprecyzowywane przez przepisy krajowe. Z drugiej strony, orzeczenia sądów mają tu charakter regulacyjny, a więc orzeczenia sądów stosuje się tak, jakby były obowiązującym prawem. Ponadto Niemcy powołały również organy nadzorcze w każdym kraju związkowym w celu monitorowania ochrony danych, ochrony konsumentów i konkurencji oraz nakładania grzywien. A skoro to nie wystarczy, to konkurencja na niemieckim rynku jest bardzo silna, więc codziennie zdarza się, że konkurenci wysyłają sobie nawzajem listy ostrzegawcze tzw. Abmahnungen.

Abyś mógł bezpiecznie prowadzić swój sklep internetowy w Niemczech, pomogę Ci na każdym etapie prawnym w Niemczech. Tutaj wymienię kilka ważnych punktów, które należy wziąć pod uwagę przy zakładaniu niemieckiego sklepu. Ponadto poniżej odpowiem na kilka ważnych pytań, które są mi zadawane niemal codziennie.

Ochrona danych osobowych i Datenschutzerklärung

Datenschutzerklärung to oświadczenie na stronie internetowej, które informuje odwiedzających o tym, w jaki sposób dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane i chronione na stronie internetowej. Chociaż polityka prywatności jest wymogiem europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), niemiecka Datenschutzerklärung różni się w wielu istotnych punktach od polskiej polityki prywatności. Z jednej strony wynika to z orzecznictwa niemieckich sądów, które regularnie orzekają o niemieckiej ochronie danych i wymogach skutecznej polityki prywatności. Więcej na ten temat w moim artykule „DSGVO, czyli RODO po niemiecku”. Te przepisy krajowe są bardziej rygorystyczne niż RODO. Nie wystarczy zatem po prostu przetłumaczyć polskiego oświadczenia o ochronie danych na język niemiecki.

Impressum – nieznany wymóg

Impressum nie można bezpośrednio przetłumaczyć na język polski, ponieważ jest ono prawnie obowiązujące tylko w regionie DACH, tj. w Niemczech, Szwajcarii i Austrii. Często tłumaczy się to jako „imprint”, „nadruk”, „odcisk” lub stopka redakcyjna. Impressum służy przejrzystości i pozwala użytkownikom łatwo zidentyfikować i skontaktować się z osobą odpowiedzialną za stronę internetową, jeśli zajdzie taka potrzeba. Spełnia również wymogi prawne, ponieważ w wielu krajach obowiązują szczegółowe przepisy dotyczące ujawniania informacji na stronach internetowych.

Widerruf czyli prawo do odstąpienia od umowy w Niemczech

Niemieckie prawo do odstąpienia od umowy jest ważnym elementem ochrony konsumentów w Niemczech i zapewnia im wysoki stopień elastyczności i ochrony podczas zakupów online.

Prawo odstąpienia od umowy ma zastosowanie w Niemczech do wszystkich umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa (np. w Internecie lub przez telefon). Pozwala ono konsumentom na odstąpienie od umowy w określonym czasie bez podania przyczyn oraz na zwrot zakupionego towaru. Termin na odstąpienie od umowy wynosi najczęściej 14 dni.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, konsument musi przesłać sprzedawcy wyraźne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Można to zrobić w formie pisemnej lub elektronicznej. Sprzedawca ma obowiązek przyjąć odstąpienie od umowy i zgodzić się na zwrot towaru.

Regulamin AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen czyli dosłownie „ogólne warunki handlowe” można porównać do regulaminu usług lub serwisu. Pod względem merytorycznym różnią się one pod wieloma względami. Na przykład, podlegają one kontroli prawnej zgodnie z paragrafami 305 do 309 BGB (kodeksu cywilnego). Z drugiej strony należy uwzględnić wiele innych szczególnych cech prawa niemieckiego.

Chcesz dowiedzieć się więcej o niemieckim regulaminie sklepu internetowego? Przeczytaj tutaj mój artykuł!

Przestrzegać niemieckiego prawa aby uniknąć ostrzeżeń

Abmahnung to ostrzeżenie, które może zostać skierowane przeciwko Tobie jeśli naruszysz któryś ze swoich zobowiązań prawnych. Ostrzeżenie może zostać wydane przez konkurentów lub np. przez organizację zajmującą się ochroną konkurencji (Wettbewerbszentrale). W niektórych przypadkach również przez samych konsumentów.

Ostrzeżenie jest niekorzystne z dwóch powodów:

1. jesteś proszony o zaprzestanie i zaniechanie swoich niezgodnych z prawem zachowań. Musisz zatem podjąć natychmiastowe kroki w celu usunięcia naruszenia, w przeciwnym razie grozi Ci pozew lub nakaz sądowy.

2. musisz zapłacić wynagrodzenie prawnika osoby, która wysyła ostrzeżenie. Koszty te nie są małe.

Open chat
1
Skontaktuj się ze mną!
Scan the code
Dzień dobry,
W czym mogę pomóc?