Impressum – prawo prasowe w Niemczech 

Stopka redakcyjna w Niemczech, znana również pod nazwą Impressum, to obowiązkowy element strony internetowej kierowanej na rynek niemiecki. Co to jest Impressum i dlaczego w Niemczech jest obowiązek stosowania stopki redakcyjnej na stronach internetowych? Co należy zawrzeć w Impressum? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Co to jest Impressum?

Impressum jest wymogiem prawnym dla stron internetowych i mediów drukowanych. Jest to podstrona lub zakładka zawierająca informacje o właścicielu lub operatorze strony internetowej lub medium drukowanego.

Impressum służy przejrzystości i pozwala użytkownikom łatwo zidentyfikować i skontaktować się z osobą odpowiedzialną za stronę internetową, jeśli zajdzie taka potrzeba. Spełnia również wymogi prawne, ponieważ w wielu krajach obowiązują szczegółowe przepisy dotyczące ujawniania informacji na stronach internetowych.

Należy pamiętać, że dokładne wymagania dotyczące nadruku mogą się różnić w zależności od kraju i rodzaju strony internetowej lub nośnika drukowanego. Zaleca się sprawdzenie obowiązujących przepisów i regulacji w danym kraju, aby upewnić się, że Impressum spełnia wymogi prawne.

co to jest Impressum?
Impressum to niezwykle ważny element strony internetowej

Co oznacza Impressum po polsku?

„Impressum” nie można bezpośrednio przetłumaczyć na język polski, ponieważ jest ono prawnie obowiązujące tylko w regionie DACH, tj. w Niemczech, Szwajcarii i Austrii. Często tłumaczy się to jako „imprint”, „nadruk”, „odcisk” lub stopka redakcyjna.

Informacje, które są publikowane w niemieckim Impressum są często podawane w regulaminach na polskich stronach internetowych. Ponadto wymagane są pewne dodatkowe informacje, które nie są w ogóle wymienione na polskich stronach internetowych. Dlatego bardzo ważne jest, aby podczas tłumaczenia polskiego sklepu internetowego na język niemiecki dokonać przeglądu wymogów prawnych w celu ochrony przed ostrzeżeniami dotyczącymi prawa konkurencji na rynku niemieckim.

Stopka redakcyjna i jej cechy

Prawo niemieckie stanowi, że stopka redakcyjna musi być „łatwo rozpoznawalna, natychmiast dostępna i stale dostępna”. Niemieckie sądy określiły również dalsze wymagania i ustaliły na przykład, że każde Impressum musi być dostępne za pomocą maksymalnie dwóch kliknięć na każdej stronie internetowej.

Na rynku niemieckim ukształtowała się natura, że Impressum jest zawsze dostępne w stopce strony internetowej z wyraźnym określeniem jako link do podstrony. Dlatego w języku polskim również mówi się o stopce redakcyjnej.

Link ten powinien mieć również wyraźną nazwę, taką jak „Impressum” lub „Kontakt”. Wszystko po to, aby każdy mógł zrozumieć, co się za nim kryje. Nie wystarczy, jeśli operator ukryje informacje w swoich regulaminie ogólnym (AGB) lub jeśli do wyświetlenia Impressum wymagane są specjalne programy czytające.

Jeśli operator nie udostępnił stopki redakcyjnej, mimo że jest do tego zobowiązany przez prawo, grozi mu grzywna w wysokości do 50 000 euro. Ponadto dopuszcza się on naruszenia prawa konkurencji. Może to skutkować roszczeniami, które są często egzekwowane za pomocą ostrzeżeń czyli Abmahnungen.

stopka redakcyjna
Impressum należy umieszczać również na Facebooku

Impressum na stronie internetowej – wymogi

Stopka redakcyjna zawiera informacje o tożsamości i dostępności operatora strony internetowej lub sklepu internetowego. Takie informacje musisz zawrzeć:

 • Nazwę i dane kontaktowe operatora (w tym adres, numer telefonu i adres e-mail).
 • Formę prawną firmy, właściwy sąd rejestracyjny i numer rejstracji
 • Numer identyfikacyjny VAT (Umstatzsteuer-ID) lub krajowy numer podatkowy (Steuernummer)
 • Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe upoważnionego przedstawiciela, jeżeli jest nim inna osoba niż przedsiębiorca.
 • Informacje o właściwym organie nadzoru, jeżeli ma to zastosowanie (np. w przypadku podmiotów świadczących usługi finansowe)
 • Numer rejestracji lub numer zezwolenia, jeśli ma to zastosowanie (np. w przypadku lekarzy lub farmaceutów)
 • Odniesienie do unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów

Impressum Facebook – co umieścić na fanpage?

Na Facebooku istnieje specjalna funkcja o nazwie „Informacje o stronie”, która służy jako odpowiednik Impressum. Właściciele stron mogą wprowadzić istotne informacje o swojej firmie lub organizacji w ustawieniach swojej strony na Facebooku. Umożliwia to użytkownikom przeglądanie informacji o właścicielu strony.

Aby uzupełnić informacje o stronie na Facebooku, można podać następujące informacje:

 • Nazwa firmy, organizacji lub strony
 • Adres lub lokalizacja organizacji
 • Dane kontaktowe, takie jak numer telefonu, adres e-mail lub strona internetowa
 • Godziny pracy lub godziny otwarcia, jeśli dotyczy
 • Krótki opis strony lub firmy

Ważne jest, aby podawać dokładne i aktualne informacje w celu zapewnienia użytkownikom dokładnych informacji o operatorze strony.

Funkcja „Informacje o stronie” na Facebooku ułatwia użytkownikom znalezienie ważnych informacji o stronie na Facebooku. Należy jednak zauważyć, że informacje o stronie na Facebooku nie muszą być zgodne z pełnymi wymogami prawnymi dotyczącymi nadruku, które mogą obowiązywać w danym kraju. Zaleca się umieszczenie pełnego Impressum na swojej stronie internetowej lub w innym odpowiednim miejscu oprócz informacji zawartych w informacjach o stronie, aby zachować zgodność z wymogami prawnymi.

Open chat
1
Skontaktuj się ze mną!
Scan the code
Dzień dobry,
W czym mogę pomóc?