Digital Services Act EU i jego wpływ na duże firmy technologiczne

Digital Services Act (DSA) to rozporządzenie Unii Europejskiej (UE) 2022/2065) przedstawione przez Komisję Europejską w grudniu 2020 roku. Ta ustawa o usługach cyfrowych weszła w życie w dniu 16 listopada 2022 r. Dostawcy usług muszą wdrożyć obowiązki wynikające z DSA stopniowo, najpóźniej do 17 lutego 2024 r. Celem jest poprawa ekosystemu internetowego UE i uczynienie go bezpieczniejszym poprzez wprowadzenie nowych przepisów dotyczących usług i platform cyfrowych.

DSA ma na celu dostosowanie istniejących ram prawnych do wyzwań ery cyfrowej i stworzenie jednolitych zasad dla wszystkich platform internetowych, niezależnie od ich wielkości i lokalizacji.

Do głównych skutków DSA należą:

  1. Obowiązek zwalczania nielegalnych treści: Firmy świadczące usługi cyfrowe będą zobowiązane do zwalczania niektórych nielegalnych treści, takich jak mowa nienawiści, treści terrorystyczne, pornografia dziecięca i podrabiane towary. Będą musiały podjąć odpowiednie środki w celu usunięcia lub zablokowania dostępu do tych treści.
  2. Nowe zasady dotyczące reklamy internetowej: Firmy oferujące reklamę cyfrową muszą przestrzegać pewnych zasad mających na celu ochronę prywatności użytkowników i zwiększenie przejrzystości reklamy internetowej.
  3. Odpowiedzialność za treści użytkowników: Firmy muszą zapewnić, że treści użytkowników publikowane na ich platformach są zgodne z prawem. Firmy mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za treści niezgodne z prawem, jeśli nie podejmą rozsądnych kroków w celu ich usunięcia.
  4. Egzekwowanie praw ochrony konsumentów: Przedsiębiorstwa muszą zapewnić, że przestrzegają przepisów dotyczących ochrony konsumentów i respektują prawa konsumentów. Organy krajowe będą mogły nakładać sankcje i grzywny na przedsiębiorstwa, które naruszają te przepisy.
  5. Większa przejrzystość i odpowiedzialność: Przedsiębiorstwa muszą być bardziej przejrzyste w zakresie swoich praktyk biznesowych i algorytmów oraz zapewnić, że ich decyzje są sprawiedliwe i niedyskryminujące.

Ogólnie rzecz biorąc, DSA przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i przejrzystości środowiska internetowego oraz wzmocnienia ochrony konsumentów. Przedsiębiorstwa będą jednak musiały najpóźniej do 17 lutego 2024r. dostosować swoje praktyki biznesowe do nowych przepisów i być może będą musiały ponieść wyższe koszty dostosowania.

Reklama w Niemczech

W Niemczech istnieje kilka rodzajów reklamy, które są zabronione, w tym:

1. Reklama myląca: reklama, która zawiera fałszywe lub mylące stwierdzenia lub wprowadza w błąd potencjalnych klientów jest w Niemczech zakazana.

2. Reklama wprowadzająca w błąd: reklama, która ukrywa tożsamość reklamodawcy lub stwarza wrażenie, że reklamowany towar lub usługa jest czymś, czym nie jest, jest również zakazana w Niemczech.

3. Nieuczciwa reklama: reklama, która zakłóca konkurencję lub przynosi ujmę innym przedsiębiorstwom, jest w Niemczech zabroniona.

4. Reklama porównawcza: porównanie produktów lub usług firmy z produktami lub usługami jej konkurentów

5. Reklama wyrobów tytoniowych, reklama leków na receptę, reklama gier hazardowych itp.


Reklama „myląca” odnosi się do twierdzeń reklamowych, które są fałszywe lub mylące i mogą wprowadzić w błąd potencjalnych klientów. Reklama wprowadzająca w błąd może przybierać różne formy, takie jak składanie fałszywych oświadczeń o jakości lub cechach produktu, składanie fałszywych oświadczeń o cenie lub używanie obrazów lub wiadomości, które zniekształcają rzeczywiste fakty.

Przykładem reklamy wprowadzającej w błąd może być sytuacja, w której producent suplementów diety twierdzi, że sam ich produkt spowoduje, że schudniesz szybko i łatwo bez stosowania diety lub aktywności fizycznej. Jeśli produkt nie jest w stanie faktycznie zapewnić takich wyników, to takie twierdzenie reklamowe byłoby mylące.

W Niemczech reklama wprowadzająca w błąd jest zabroniona, a firmy, które angażują się w taką reklamę, mogą być narażone na wysokie grzywny i konsekwencje prawne.


Reklama porównawcza jest rodzajem reklamy, która ma na celu porównanie produktów lub usług firmy z produktami lub usługami jej konkurentów. W ten sposób podkreśla się pozytywne cechy własnego produktu firmy, a jednocześnie wymienia się negatywne cechy produktów konkurenta.

Przykładem reklamy porównawczej będzie, gdy producent samochodów twierdzi w reklamie, że jego samochód ma więcej funkcji bezpieczeństwa niż samochody konkurencji. W tym przypadku porównuje się własny produkt z produktem konkurencji i podkreśla się jego zalety.

Jeśli kiedykolwiek porówna się swoje produkty z innymi produktami w filmikach, należy upewnić się, że drugi produkt nie jest rozpoznawalny, nie wymienia się żadnych marek ani producentów oraz że porównanie jest jak najbardziej obiektywne i nie służy jedynie zniszczeniu reputacji innych produktów.


Reklama wprowadzająca w błąd odnosi się do reklamy, która ukrywa tożsamość reklamodawcy lub stwarza wrażenie, że reklamowany towar lub usługa jest czymś, czym nie jest. Może to obejmować błędne informacje, fałszywe roszczenia lub inne metody, które wprowadzają konsumenta w błąd.

Przykładem reklamy wprowadzającej w błąd byłoby, gdyby firma reklamowała produkt jako „naturalny”, gdy w rzeczywistości zawiera on syntetyczne lub sztuczne składniki. W takim przypadku reklama wprowadza konsumentów w błąd, podając nieprawdziwe informacje na temat charakteru produktu.

W Niemczech reklama wprowadzająca w błąd jest zabroniona i może mieć konsekwencje prawne. Firmy muszą zapewnić, że ich reklamy są prawdziwe i jasne, nie mogą zawierać fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji. Jeśli firma złamie te zasady, może podlegać wysokim grzywnom lub innym karom.

Ważne jest, aby firmy były ostrożne przy tworzeniu kampanii reklamowych i zapewniały, że ich reklamy nie są zwodnicze, aby chronić konsumentów i uniknąć problemów prawnych.


W Niemczech istnieją pewne obowiązki w zakresie oznakowania reklamy, które mają zapewnić, że konsumenci mogą wyraźnie zobaczyć, że jest to reklama i kto jest jej nadawcą. Do najważniejszych obowiązków w zakresie oznakowania należą:

1. Oznakowanie reklamy: reklama musi być wyraźnie rozpoznawalna jako taka, np. poprzez użycie słowa „Werbung” lub „Anzeige” albo poprzez oznakowanie kolorystyczne lub graficzne.

2. Obowiązek Impressum: jeśli reklama jest publikowana na stronie internetowej lub w profilu w mediach społecznościowych, musi zostać spełniony obowiązek Impressum. Oznacza to, że nadawca reklamy (np. firma) musi być wskazany za pomocą danych kontaktowych, takich jak nazwa, adres i adres e-mail.

3. Oznakowanie treści sponsorowanych: jeśli reklama jest sponsorowana przez firmę, należy to wyraźnie zaznaczyć, np. poprzez użycie określeń takich jak „Bezahlte Werbung” lub „Gesponserte Werbung”.

4. Oznakowanie lokowania produktu (product placement): jeśli produkt lub usługa są wspomniane w treściach redakcyjnych, musi to być oznakowane jako lokowanie produktu.

5. Oznakowanie influencera: jeśli influencerzy promują produkty lub usługi w mediach społecznościowych, muszą to oznakować jako reklamę lub treści sponsorowane.

Ważne jest, aby firmy i reklamodawcy przestrzegali tych wymogów dotyczących oznakowania, aby uniknąć konsekwencji prawnych i zdobyć zaufanie konsumentów.

Uwaga: Ty jako osoba umieszczająca lub zlecająca reklamę jesteś w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązków prawnych. Dlatego musisz również kontrolować, czy influencer rzeczywiście oznaczył Twoje filmy promocyjne jako reklamę i czy nie wygłosił innych niedopuszczalnych oświadczeń.

Znaki towarowe w Niemczech

Nowe znaki towarowe pojawiają się na rynku prawie codziennie, stając się cennym składnikiem majątku przedsiębiorstwa i podstawowym elementem promocji produkowanych towarów lub świadczonych usług. Dlatego tak ważne jest zapewnienie znakom towarowym odpowiedniej ochrony prawnej, co pozwala zapobiegać naruszeniom ze strony osób trzecich, jak również umożliwia czerpanie korzyści materialnych z wykorzystania tych znaków.

Zgłoszenie

Wybierz właściwy urząd ds. znaków towarowych

Dla niemieckich znaków towarowych: DPMA

Dla europejskich znaków towarowych: EUIPO

W przypadku międzynarodowych znaków towarowych: WIPO

Klasyfikacja

Twój znak towarowy musi zostać sklasyfikowany zgodnie z systemem klas nicejskich. Łącznie istnieją 34 klasy dla towarów i 11 klas dla usług. Im więcej klas wybierzesz, tym droższe będzie zgłoszenie znaku towarowego, dlatego warto skorzystać z listy towarów i usług, aby sprawdzić, do czego chcesz używać swojego znaku towarowego.

Koszty

Koszty obsługi prawnej: Różnią się one znacznie w zależności od kancelarii prawnej. Rejestrujemy Twoje niemieckie i europejskie znaki towarowe po stałych stawkach, a także oferujemy „zniżki dla początkujących”. Więc wystarczy zapytać! Zajmujemy się całą korespondencją z urzędami, jak również wnioskiem o dofinansowanie.

Opłaty urzędowe:

Niemiecki znak towarowy: 300,00 € za maksymalnie 3 klasy

Znak towarowy UE: 1 klasa 850,00 €, druga klasa dalej 50,00 €, od trzeciej klasy każda kolejna klasa kosztuje 150,00 €.

Jeśli w tym roku zarejestrujesz swój niemiecki lub europejski znak towarowy, możesz ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych. Zwrócone zostanie do 1000,00 euro kosztów urzędowych.

Dowiedz się więcej tutaj:

#znaki#znaktowarowy#marka#brand#branding#online#skleponline#prawo#prawnik#law#trademark#trademarklaw

5 głównych powodów otrzymania „Abmahnung” w Niemczech

A to tylko 5 z 1000 powodów ..

„Abmahnung” to ostrzeżenie, które może zostać skierowane przeciwko Tobie przez Twoich konkurentów lub np. przez organizację zajmującą się ochroną konkurencji (Wettbewerbszentrale) (w niektórych przypadkach również przez samych konsumentów), jeśli naruszysz któryś ze swoich zobowiązań prawnych.

Ostrzeżenie jest niekorzystne z dwóch powodów:

1. jesteś proszony o zaprzestanie i zaniechanie swoich niezgodnych z prawem zachowań. Musisz zatem podjąć natychmiastowe kroki w celu usunięcia naruszenia, w przeciwnym razie grozi Ci pozew lub nakaz sądowy.

2. musisz zapłacić wynagrodzenie prawnika osoby, która wysyła ostrzeżenie. Koszty te nie są małe.

Jak można uchronić się przed otrzymaniem ostrzeżenia?

Warto zlecić przeprowadzenie audytu prawnego własnego sklepu internetowego. Wtedy dowiesz się, jakie konkretne kroki i zmiany musisz wprowadzić, aby bezpiecznie sprzedawać w Niemczech. Koszty audytu są niższe niż te związane z ostrzeżeniem.

Chcesz zlecić audyt swojego sklepu internetowego? Po prostu wyślij mi wiadomość lub e-mail!

#Abmahnung #ostrzeżenie #audyt #prawo #law #ecommerce #niemcy #skleponline #sklepinternetowy #handelonline #sprzedazonline #ecom #ecommercebusiness #niemiecki #niemieckionline

Zmiany w niemieckich ustawach w roku 2023

W 2023 roku na horyzoncie widać wiele istotnych zmian w zakresie prawa. Niektóre zmiany są już znane, a niektóre są jeszcze w fazie planowania, ale na pewno wejdą w życie w tym roku (nowa ustawa o bateriach, nowa ustawa o ochronie danych osobowych itp.)

Poniżej podsumowałam najważniejsze zmiany w prawie niemieckim. O zmianach w przepisach europejskich poinformuję Was osobno (np. Digital Markets Act, Digital Services Act)

– Ustawa o obowiązkach w zakresie zaopatrzenia łańcucha dostaw:

Duże firmy zatrudniające co najmniej 3000 pracowników mają obowiązek sprawdzania swoich łańcuchów dostaw pod kątem ewentualnych naruszeń praw człowieka i zagrożeń dla środowiska oraz podejmowania działań minimalizujących ryzyko.

– Zmiana w ustawie o opakowaniach:

Dystrybutorzy końcowi specjalnych opakowań do żywności i cateringu „to-go” muszą oferować alternatywne opakowania wielokrotnego użytku. Konsumenci muszą mieć możliwość wyboru pomiędzy opakowaniami jednorazowymi i wielokrotnego użytku.

– Ustawa o urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i odpowiedzialność marketplace’ów:

Operatorzy marketplace’ów i dostawcy usług fulfilment muszą sprawdzić, czy producent sprzętu został zarejestrowany zgodnie z ustawą o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz czy na oznaczeniu widnieje symbol przekreślonego kosza. Jeśli producenci/detaliści nie przedstawią tego dowodu, ich produkty mogą nie znaleźć się w sprzedaży.

– Ustawa o wyrobach tytoniowych i pokrewnych:

Zakaz używania smakowych wyrobów tytoniowych do e-papierosów ma wejść w życie po 3 miesiącach od przyjęcia.

– Ustawa o ochronie osób „sygnalizujących nieprawidłowości”:

Osoby, które w trakcie swojej działalności zawodowej uzyskały informacje o naruszeniach, mają być chronione.

Jeśli chcesz być na bieżąco ze zmianami prawa niemieckiego i europejskiego, napisz do mnie, a przedstawię Ci moje abonamenty!

#ecommerce#niemcy#prawo#prawoniemieckie#law#handelinternetowy#Sprzedażonline#Sprzedaż#sprzedażinternetowa#sklep#sklepinternetowy#skleponline#esklep#stronainternetowa#recht#abonament#polska#polskiefirmy#firmawniemczech#sklepwniemczech

„GmbH” – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Niemiecka GmbH nie różni się znacząco od polskiej spółki z o.o., więc nie ma tu wiele do wyjaśniania. Podsumuję jednak najciekawsze punkty, o których nie wszyscy wiedzą:

Od 1 sierpnia 2022 r. GmbH (podobnie jak „UG”) można założyć online.

Założenie spółki może odbyć się bez osobistego przybycia poprzez spotkanie online z notariuszem za pomocą „szczególnie bezpiecznego systemu komunikacji wideo” obsługiwanego przez Federalną Izbę Notarialną (Bundesnotarkammer), nawet z zagranicy.

Minimalny kapitał zakładowy wynosi 25 000 euro, z czego tylko połowa musi być wpłacona od razu. Istnieje również możliwość fundowania w formie rzeczowej, czyli wkładu w postaci maszyny, pojazdu mechanicznego itp. W przypadku formacji online, przed 1 sierpnia 2023 r. możliwa jest jednak tylko formacja gotówkowa.

Do tego dochodzą koszty notariusza i wpisu do rejestru handlowego, koszty, które wynoszą około 1200 EUR.

GmbH musi odprowadzać podatek od osób prawnych i podatek od działalności gospodarczej, jak również podatek „solidarnościowy”, który zmienia się co roku i w 2023 roku wynosi 5,5 procent. Od wypłat z zysku na rzecz udziałowców należy zapłacić podatek od zysków kapitałowych.

Jeśli masz jakieś pytania, to po prostu napisz do mnie!

#spzoo#gmbh#gesellschaft#spółka#ecommerce#niemcy#sklepinternetowy#sklep#internet#handelonline#sprzedażonline#sprzedażinternetowa#prawo#law#recht#podatki

„Einzelunternehmen” – Działalność jednoosobowa

„Einzelunternehmen” to wszystkie firmy założone przez jedną osobę. Jednoosobowy przedsiębiorca jest właścicielem swojej firmy w 100% i może podejmować decyzje bez konieczności wcześniejszej konsultacji ze współwłaścicielem lub współzarządzającym. Równocześnie może zatrudniać pracowników.

W praktyce istnieją trzy różne formy prawne:

– Osoba rejestrująca „Gewerbe” nazywa sie „Gewerbetreibender” i jest to po prostu osoba prowadząca działalność gospodarczą

Handlowiec w sensie kodeksu handlowego to „Kaufmann”. Musi być wpisany do rejestru handlowego, dlatego nazwa ta jest również skracana na „e.K.” (eingetragener (wpisany) Kaufmann)

– Tak zwane wolne zawody czyli „freie Berufe” lub „Freiberufler”, to np. lekarze, terapeuci, autorzy, dziennikarze, redaktorzy i prawnicy. Uwaga to nie to samo co „Freelancer”. Ta osoba jest jedyną, która nie musi rejestrować „Gewerbe”

„Gewerbe” zarejstrujesz w mieście lub gminie, w tak zwanym „Gewerbeamt”. Zazwyczaj można to zrobić nawet przez internet. Koszty wynoszą od 20 – 50 €

Podatki:

– Umsatzsteuer (Podatek od obrotu)

– Gewerbesteuer (Podatek od działalności gospodarczej)

– Einkommenssteuer (Podatek dochodowy)

Ale istnieją ulgi podatkowe dla małych przedsiębiorców

„Kleinunternehmerregelung” do wysokości rocznego obrotu 22 000 EUR

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się ze mną!

#ecommerce#niemcy#ecommerceniemcy#prawo#einzelunternehmen#gewerbe#Działalnośćjednoosobowa#działalność#jednoosobowa#prawoniemieckie#stronainternetowa#sklepinternetowy#biznesonline#bizneswniemczech

Filmiki YouTube lub Vimeo na stronie internetowej

Zamieszczenie filmików na stronie internetowej jest zazwyczaj bardzo pomocną funkcją dla klientów. Klient może uzyskać znacznie lepsze wrażenie o produkcie lub usłudze, zanim podejmie jakiekolwiek działania. Najprostszym sposobem jest opublikowanie filmu na platformie wideo, takiej jak #Youtube lub #Vimeo, a następnie umieszczenie filmu na stronie internetowej bezpośrednio z platformy.

Jednak trzeba być bardzo ostrożnym. Platformy ustawiają pliki #cookies na stronie internetowej aby wyświetlić podgląd filmu, a następnie odtworzyć film.

Jest to tylko możliwe za wyraźną zgodą użytkownika, na przykład za pomocą narzędzia do wyrażania zgody na pliki cookie (Cookie-Consent-Tool). W przeciwnym razie należy umieścić filmy bezpośrednio ze swojego serwera na stronie internetowej i obejść się bez platform wideo.

Obecnie oceniam ryzyko otrzymania #upomnienia (tzw. „#Abmahnung„) za te naruszenie jako wysokie!

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze mną

#ecommerce#niemcy#prawo#biznesonline#stronainternetowa#website#wideo#filmiki

Open chat
1
Skontaktuj się ze mną!
Scan the code
Dzień dobry,
W czym mogę pomóc?