Widerrufsrecht czyli prawo do odstąpienia od umowy w Niemczech

W tym artykule dowiesz się, czym jest prawo do odstąpienia od umowy, czyli Widerrufsrecht, kogo dotyczy i jakie są różnice w stosunku do Polski.

Niemiecki Widerruf co to jest?

Niemieckie prawo do odstąpienia od umowy, czyli Widerrufsrecht, jest ważnym elementem ochrony konsumentów w Niemczech. Zapewnia im wysoki stopień elastyczności i ochrony podczas zakupów online.

Prawo odstąpienia od umowy ma zastosowanie w Niemczech do wszystkich umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa (np. w Internecie lub przez telefon). Pozwala ono konsumentom na odstąpienie od umowy w określonym czasie bez podania przyczyn oraz na zwrot zakupionego towaru. Termin na odstąpienie od umowy wynosi najczęściej 14 dni.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, konsument musi przesłać sprzedawcy wyraźne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Można to zrobić w formie pisemnej lub elektronicznej. Sprzedawca ma obowiązek przyjąć odstąpienie od umowy i zgodzić się na zwrot towaru. Jeśli jednak towar jest uszkodzony lub nie jest już w oryginalnym stanie, sprzedawca może zatrzymać odpowiednią kwotę za utratę wartości.

Widerrufsrecht
odstąpienie od umowy w Niemczech

Prawo do odstąpienia od umowy w Niemczech – Widerrufsrecht

Aby skutecznie skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący musi przesłać jednoznaczne oświadczenie (np. list, faks lub e-mail) o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu Kupujący może skorzystać z załączonego do AGB wzoru formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku wysyłki pocztą liczy się data na stemplu pocztowym. Jeśli to możliwe, towar powinien być zwrócony w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami i elementami opakowania. W razie potrzeby należy zastosować ochronne opakowanie zewnętrzne. Jeśli kupujący nie posiada już oryginalnego opakowania, powinien zapewnić odpowiednią ochronę przed uszkodzeniem w transporcie. Najlepiej za pomocą odpowiedniego opakowania, aby uniknąć roszczeń o odszkodowanie z powodu wadliwego opakowania.

Co zrobić, gdy klient deklaruje Widerrufsrecht?

Jeżeli kupujący odstąpi od umowy, należy niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie otrzymane płatności wraz z kosztami dostawy. Do tego zwrotu należy użyć tego samego środka płatniczego, który został użyty do pierwotnej transakcji. Chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej z kupującym.

Nie mogą być z tego tytułu naliczane dodatkowe opłaty. Sprzedawca ma prawo odmówić zwrotu pieniędzy do momentu otrzymania towaru lub dostarczenia przez kupującego dowodu, że zwrócił on towar. Wszystko w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Kupujący musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

prawo do odstąpienia od umowy w Niemczech

Prawo odstąpienia od umowy – wyjątki i jak z nich korzystać jako sprzedawca

Widerrufsrecht wynika z § 312 lit. g niemieckiego kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch). Wymienia się tam pewne wyjątki, kiedy nie przysługuje konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy. Warto jako sprzedawca znać te wyjątki, aby nie być niekorzystnie traktowanym w handlu internetowym. Ponadto w roku 2022 wprowadzono pewne zmiany dotyczące prawa do odstąpienia od umowy w przypadku produktów z elementami cyfrowymi.

Co zrobić na przykład, gdy sprzedajesz kursy online, a klient deklaruje odstąpienie od umowy, mimo że pobrał już wszystkie materiały kursowe?

Trzeba się zabezpieczyć prawnie przed właśnie takimi konstelacjami. Należy mieć skuteczną i dostosowaną do tego politykę lub regulamin rezygnacji czyli Widerrufsbelehrung.

Open chat
1
Skontaktuj się ze mną!
Scan the code
Dzień dobry,
W czym mogę pomóc?